Under det konstituerande styrelsemötet efter kårstämman diskuterade styrelsen tillsammans med avdelningsledarna coronaviruset och hur det påverkar oss och vår planerade verksamhet.
Vad vi kommit fram till är att vi tänker följa de rekommendationer som vi får från Folkhälsomyndigheten via Scouterna centralt samt vad Nykvarns kommun beslutar för våra skolor och förskolor i kommunen. Planerade möten och hajker fortsätter enligt nuvarande planering, samtliga möten hålls utomhus. Vi håller oss fortsatt informerade och som ni alla vet kan detta ändras med kort varsel.

I och med det rådande läget har Turinge Scoutkår beslutat att ställa in vår medverkan på sommarlägret Destination 2020 samt att vi ställer in kårhajken. Vi diskuterar och planerar för andra gemensamma aktiviteter i samband med, eller strax efter skolstarten i höst istället.

Om någon scout uppvisar symptom på förkylning eller luftvägsinfektion ber vi denna att avstå från planerad aktivitet.

Om barn, föräldrar eller ledare är oroliga är det bästa att läsa och följa informationen på Folkhälsomyndighetens hemsida alternativt ringa till Folkhälsomyndigheten på 113 13, en kontaktlinje specifik för frågor som rör coronaviruset.

Information från Scouterna
http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-nya-corona-viruset/
Information från Nykvarns Kommun
https://www.nykvarn.se/omsorgochhjalp/sakerhetochkrisberedskap/informationomcoronaviruset.4.7851586e170807ca636f0fb7.htm