Definitivanmälan

Vad kul att du vill bli scout! Denna anmälan fyller du i om du varit med på ett eller ett par möten och bestämt dig för att bli scout. Har du ännu inte varit på något möte, ber vi att du kontaktar ansvarig avdelningsledare eller fyller i en intresseanmälan.

Fält som är markerade med * är obligatoriska. OBS! primär E-postadress kommer att användas som ditt framtida användar-ID till Scoutnet. Det är också den adressen kåren kommer att använda vid kontakt.

Det är viktigt att du meddelar eventuella allergier, sjukdomar eller övrig information om scouten som ledarna bör känna till.  Vänligen meddela detta i fältet ”övrigt”. Det är viktigt för våra ledare att veta detta om ert barn för att bäst kunna planera och utföra möten och läger efter allas behov. 

När du bestämt dig att du vill börja på scouterna
  • För- och efternamn
  • åååå-mm-dd-xxxx
  • Ange den e-post till vilken ni önskar få information från kåren och avdelningsledarna.
  • Den blivande scoutens egna nummer eller det nummer den bäst nås på.
  • För- och efternamn samt adress, e-post och mobiltelefonnummer.
  • För- och efternamn samt adress, e-post och mobiltelefonnummer.
  • Vi behöver er tillåtelse för att kunna publicera bild på ert barn på nämnda sida samt upprätta medlemsregister. De publiceringar som kan komma i fråga är fotografier från de av kåren ordnade aktiviteter (träffar, läger och andra aktiviteter) på vår hemsida och vår Facebooksida.
  • Om det är något övrigt ni vill meddela oss - t.ex allergier, sjukdomar, fobier etc.