Avdelningar

I Turinge scoutkår har vi flera olika avdelningar, indelat efter ålder.

Varje avdelning (förutom Bäverscouterna) träffas en gång i veckan och gör olika aktiviteter. Vi försöker att vara utomhus så ofta som möjligt. Vill du gå med i en avdelning, kontaktar du respektive avdelningsledare. Vill du testa på scouting kan du komma till ett möte eller fylla i en intresseanmälan eller kontaktar respektive avdelningsledare. Oftast startar scoutkårens verksamhet i anslutning till skolornas höstterminsstart, men självklart går det, i mån av plats, bra att börja mitt i en termin. Scout kan du såklart vara hela livet! Här är de olika åldersgrupperna som du kan läsa mer om på respektive undersida. Här hittar du också avdelningarnas aktivitetsprogram.