Försäkringar

Ett bra skydd för medlemmar och kårer! Alla medlemmar i Scouterna ska ha ett bra skydd om något skulle hända. Därför har scouterna i samarbete med Willis Towers Watson och Svedea Specialförsäkring tagit fram försäkringar som är speciellt anpassade för Scouterna och vår verksamhet.

För medlemmar (som tillhör scoutkårer direktanslutna till Scouterna samt Nykterhetsrörelsens scoutförbund) finns vår medlemsförsäkring som tillsammans med reseförsäkringen ger ett ordentligt skydd vid all verksamhet som anordnas av Scouterna och vid resor för eller med Scouterna. Båda försäkringarna gäller så fort du som medlem deltar i någon verksamhet som anordnas av Scouterna lokalt eller centralt.

För dig som är medlem och deltar i scoutverksamhet

Vi vill att du som medlem i Scouterna ska känna dig trygg och därför finns vår medlemsförsäkring. Försäkringen gäller så fort du deltar i någon verksamhet som anordnas av Scouterna och under resa till och från verksamheten. Försäkringen gäller för medlemmar men också för icke medlemmar under prova på-perioden.

I Medlemsförsäkringen ingår:

  • Olycksfallsförsäkring som gäller om du skadar dig under Scouternas verksamhet. En olycksfallsskada är en kroppsskada som sker ofrivilligt och genom en plötslig yttre händelse, till exempel att du ramlar och bryter armen. Det är viktigt att veta att överansträngning eller skada på grund av ensidig rörelse inte räknas som olycksfall.
  • Självriskreducering för motorfordon och hem som gäller om du använder din egen bil för kårens räkning och ersätter en del av eller hela självrisken på din bilförsäkring i händelse av en skada. Försäkringen kan även ersätta en del av eller hela din självrisk på hemförsäkringen om något händer i hemmet under tiden du är på scoutverksamhet.
  • Allriskförsäkring som gäller för skador på egendom under verksamhet anordnad av Scouterna. Du kan till exempel få ersättning om du hyr eller lånar en kamera och den åker i golvet och går sönder.

Reser du med Scouterna?
Alla som reser tillsammans med eller på uppdrag av Scouterna, dess distrikt, förbund eller scoutkårer täcks av vår omfattande tjänstereseförsäkring. Försäkringen ger till exempel ersättning om du skulle drabbas av olycksfall, sjukdom, förseningar eller om du blir av med personliga saker. Försäkringen gäller i hela världen med undantag för de länder/områden som UD eller Svenska Smittskyddsinstitutet helt eller delvis avråder från att resa till.

Vill du ladda ner produktblad och villkor hittar du dem HÄR>>

Om du drabbas av en skada

Om du drabbas av en skada under verksamhet anordnad av Scouterna är det viktigt att du så snart som möjligt anmäler skadan.

I vissa fall måste du polisanmäla
Stöld, överfall och liknande ska anmälas till polis på platsen. Om det är omöjligt kan du anmäla till polis på annan ort. Skador som inträffar på hotell eller under transport ska dessutom anmälas till hotellet respektive transportföretaget.

Gör skadeanmälan till Svedea
Du ska alltid göra en skadeanmälan till Svedea. Det gör du genom att fylla i och skicka in en skadeanmälningsblankett som du hittar HÄR>>. När du skickar in skadeanmälan bifoga även eventuella kvitton, polisrapport och andra intyg i original.

Om du har några frågor kring skadeanmälan kan du kontakta Svedeas skadeservice på 0771-160 199 eller skadorforetag@svedea.se. Skadeservicen är bemannad vardagar 08.30–17.00. Övrig tid kan du komma i kontakt med skadejour på samma telefonnummer.

Mer information om försäkringarna, försäkringsbolagen eller om du har några frågor – hittar du på Scoutservice hemsida >>