Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Idag har Turinge scoutkår ca 120 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi fyra aktiva avdelningar fördelade på Bäverscouter, Spårare, Upptäckare och Äventyrare.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består vanligen av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår scoutstuga.

Kåren har en vald styrelse som träffas ungefär en gång var sjätte vecka. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugfode sköter om vår stuga och mindre reparationer. Vi ordnar flera gånger om året gemensamma heldagar för bland annat underhåll och reparationer av scoutstugan eller gemensamma kåraktiviteter.

Styrelsemedlemmar

Gunilla Manfredsson
Ordförande
E-post: manfredsson@telia.com
Mobil: 073-708 23 09
Leder kårens arbete samt är ledare för Spårarna

 

Jenny Mäkikokko
Vice ordförande
E-post: jenny.makikokko@mail.se
Mobil: 0708-433539
Biträder ordförande i dennes arbete

 

Barbara Kreil Öhman
Sekreterare
E-post: barbara.kreilohman@gmail.com
Mobil: 070-6020604
Sköter om post och skrivelser och är ledare för Upptäckarna

 

Kristina Rosén
Kassör
E-post: kristina.rosen.h@gmail.com
Telefon: 070-2215931
Sköter kårens ekonomi

 

Cilla Nielsen
Medlemsregistrerare och Webmaster
E-post: cillaehrstrom@hotmail.com
Mobil: 070-6665363
Tar emot medlemsanmälningar till kåren och hanterar hemsidan.

Funktionärer

Göran Rockman
Stugfogde
E-post: fam.rockman@hotmail.com
Mobil: 079-047 04 16
Sköter om vår scoutstuga

 

Roland Röjehag
Materialförvaltare
E-post: rojehags@gmail.com
Mobil: 070-971 26 85
Tar hand om kårens utrustning och material.

 

Robin Letzén
Revisor
E-post: robin.letzen@gmail.com
Mobil: 073-5353345
Granskar kårens ekonomi