Kommande läger och hajker

Utöver gemensamma kårhajker och läger arrangerar varje avdelning egna övernattningar och hajker under terminens gång. Under respektive avdelning finner du aktuella terminsprogram.

Kommande kårläger och kårhajk är fortfarande i planeringsstadiet. Så snart det finns beslutat lägger vi upp information här på hemsidan. Information  kommer också att skickas ut från respektive avdelning.