Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får oss att växa som individer. Vi använder scoutmetoden och har funnits i Sverige i över 100 år.

Du kan läsa mer om vad Scouterna egentligen är på Scouternas rikssajt.

Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Idag har vår kåren ca 120 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi fem aktiva avdelningar fördelade på Bäverscouter, Spårare, Upptäckare, Äventyrare och Utmanare.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår scoutstuga.

Kåren har en vald styrelse som träffas varannan månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugfode sköter om vår stuga och utför bland annat mindre reparationer. En gång om året träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan.

Vi har också egna kanoter som även kan lånas av medlemmar och deras familjer.