Turinge scoutkår bildades 1968 i Turinge församling, därav namnet. Turinge scoutkår är aktiv i Nykvarns kommun. Vi tillhör Södertörns scoutdistrikt och Södertälje kretsen. Vi deltar aktivt i läger, tävlingar och scoutarrangemang både lokalt och ute i världen.

Historia

Turinge scoutkår har funnits sedan 1968. Vi har funnits i olika lokaler i Nykvarn men nu har vi Knopis de Lux som vår fasta punkt för vår verksamhet. Scoutingen har sin grund från de idéer som Lord Baden Powell hade när han arbetade med ungdomar i krigets skugga i Englands kolonialländer. Pojkscoutingen startade 1907 i England och 1909 startade pojkscoutingen i Sverige för att fyra år senare 1913 även få flickscouting. Pojk- och flickscoutingen drevs som parallella men separata grenar fram till 1970-talet då det blev samscouting. Scoutingen är sedan uppdelad i åldersgrupper där man är spårare i årskurs 2-3, upptäckare i årskurs 4-5, äventyrare årskurs i 6-8 och utmanare årskurs i 9 till ungefär andra året på gymnasiet. Därefter går man vidare som ledare eller roverscout.

Huvudbegrepp/verksamhetsidé

För er föräldrar som inte tidigare har stiftat bekantskap med scouting kan man säga att all scoutverksamhet kännetecknas av fem huvudbegrepp och det gör skillnaden i scoutverksamheten mot många andra frilufts- och fritidsaktiviteter.

Dessa fem huvudbegrepp är följande:

  • Learning by doing, dvs vi lär oss genom att öva och prova på, inte så mycket teori.
  • Genomförandet sker i patrullform, tillsammans är vi starka, samarbete.
  • Lokalt och globalt samhällsengagemang, scouter finns i 106 länder där alla hudfärger, raser och religioner finns representerade, alla kan vara scouter.
  • Friluftsliv, vi lär oss att känna och vårda vår natur.
  • Lag och löfte, ger oss en social koppling där temat är att så länge man gör sitt bästa är man alltid välkommen.

Till detta kommer två punkter till som ledarna ser till att väva in i verksamheten:

  • Stödjande och lyssnande ledarskap, där den vuxne ledaren skapar förutsättningar för utveckling
  • Symboler och ceremonier, för att skapa utrymme för eftertanke och känna gemenskap

Verksamhet/Program

Vår verksamhet bedrivs med hjälp av ideellt arbete samt medlemsavgifter och bidrag från kommun och organisationer. Vi som är ledare är här frivilligt och utan ersättning för att vi tycker att scouting är en positiv fritidsform som vi själva haft mycket glädje av. Vad som blir på programmet och hur väl det kan genomföras beror på gruppen, oss ledare och er föräldrar.

Aktuella program och aktiviteter finns att läsa på Avdelningar.

Alla är välkomna att bidra, man behöver inte vara scout i grunden för att kunna bidra till en positiv verksamhet. Scouting kan vi alltid se till att lära er som föräldrar! Antingen genom kurser eller deltagande på möten, hajker och läger.

Välkommen till oss i Turinge scoutkår!